Nieuws

Zingerij Dwarsgetuigd in Zorgcentrum Nicasius

17-11-2017

Vrijdag 17 november vond in Zorgcentrum Nicasius een vrolijk optreden plaats van Zingerij Dwarsgetuigd uit Nuenen. Zij brachten op een leuke manier Engelstalige shanty liederen die verhaalden over het zeemanschap en het vroegere leven aan boord van de schepen. Dit werd afgewisseld met bekende Nederlandse meezingers die  allemaal ook met de zee en het schippersleven te maken hadden. De stemming zal er goed in en menige bewoner waagde zich dan ook op de dansvloer.

In de pauze was er bezoek van een afvaardiging van de Witnies+ , winnaar van de 3e prijs in de Heezer Dorpsquiz. Zij hadden o.a. stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius(VZN) gekozen als goed doel voor hun prijs. Namens de Witnies+ overhandigde Saskia Damsteeg voor 250 Euro cadeaubonnen van Groenrijk Geldrop aan  Peter van Lieshout, voorzitter van VZN. Hij bedankte de afvaardiging voor hun keuze en royale cadeau. VZN draagt ook graag bij aan verbetering van de sfeer in en om Nicasius. Daarom gaf de voorzitter de cadeaubonnen direct door aan Ragonde Geraets, activiteitenbegeleider binnen Nicasius, ter besteding aan kerstversieringen en/of voorjaarsbloeiers in de binnentuin. Namens de bewoners bedankte zij voor deze fraaie geste.

Met een drankje en een hapje genoten de aanwezigen hierna opnieuw van het gezang van Dwarsgetuigd. Deze middag werd mogelijk gemaakt door stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius.