Jaarverslag activiteiten 2021

Hierbij geven wij graag een overzicht van de gang van zaken binnen onze stichting in 2021 en van de activiteiten voor de bewoners die we in dit jaar financieel mogelijk hebben gemaakt. Dit samen met Bumet B.V. en Van Hoek Dakbedekking.

 Organisatie:

In 2021 bestond het bestuur van stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) uit voorzitter Frans Bakermans, penningmeester Willie Rutjens en secretaris Rens Guitjens.

Het bestuur zelf vergaderde 3 keer. Ook regelmatig telefonisch overleg tussen de bestuursleden. Dit i.v.m. het coronavirus. Hans van Gorp was regelmatig betrokken bij de activiteiten. Met betrekking tot realisatie van activiteiten was er frequent overleg met activiteitenbegeleiders Ragonde Geraets (Somatiek) en Eline Hulsen (PG). 

 Aan de activiteiten voor Somatiek werd steeds ook deelgenomen door de bewoners van Woonzorgcentrum Nicasius en de abonnementhouders. Ultimo 2021 kenden we 27 abonnementhouders. De abonnementhouders zijn blij met de activiteiten. Zij ervaren het als een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur.

 Jaarprogramma 2021 VZN Activiteiten voor de Vrienden Zorgcentrum Nicasius (planning).

In overleg tussen Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) en activiteitenbegeleiding Nicasius zijn voor het komende jaar de navolgende activiteiten gepland die VZN zal financieren. Voor bewoners Somatiek van Nicasius en abonnementhouders uit omliggende seniorenwoningen (S&S) vinden de activiteiten plaats in zaal Picasso van Nicasius tenzij anders aangegeven. Activiteiten voor de bewoners PG vinden plaats binnen de eigen afdeling.

Helaas zijn niet alle activiteiten, in verband met het coronavirus, doorgegaan. Veel van de geplande activiteiten werden doorgeschoven naar een andere datum. Ook werd er op het laatste moment nieuwe activiteiten toegevoegd. Wel zijn er een aantal activiteiten in de huiskamers van de PG georganiseerd. Hiervan zijn geen foto’s en tekst gemaakt. 

 

S  Vrijdag 5 maart Marielle Kuipers           
S  Vrijdag 26 maart Jeanne Verbeek           
S  Vrijdag 2 april Ninia Lazaar
PG  Vrijdag 16 april Zo wast vruuger           
PG  Donderdag 22 april Ninia Lazaar
S  Vrijdag 18 juni Midlife + band
S  Dinsdag 13 Juli Muziek met duo Ace voor de somatiek.
PG+S  Dinsdag 29 juni Muziek Nathalie Mascale.
PG+S  Vrijdag 23 juli Lunch in de tuin met Gerard van Kol
S  Vrijdag 20 augustus Ninia Lazaar
S  Vrijdag 3 september High tea met Tonny Wijnands   
PG  Vrijdag 10 september Stef Kupers
PG  Vrijdag 24 september Ninia Lazaar
S  Dinsdag 28 september  Hans Vesterink            
PG  Vrijdag 8 oktober Duo M en M
S  Vrijdag 15 oktober Stef Kupers                 
S  Vrijdag 29 oktober Gertje Raassens          
PG  Vrijdag 5 november Ninia Lazaar
S  Vrijdag 12 November Marielle Kuipers        
PG  Vrijdag 26 november Harry Kanters
PG+S  Vrijdag 3 december Sint viering voor de somatiek is met muziek van Kelly en Rob.
PG  Donderdag 9 december Ninia Lazaar
S  Vrijdag 24 December Ninia Lazaar
PG+S  Vrijdag 31 december Oudjaarsdag is met muziek van Jeanne Verbeek.

Daarnaast stelt VZN vanuit de bijdrage van Rabobank "ClubSupport" ook budget beschikbaar aan de maandag en woensdag wandelgroepen voor een maandelijkse consumptie.

 VZN betaalt de benodigde materialen voor de maandelijkse bloemsier middagen.

 Tot slot draagt VZN ook bij aan de sfeer in en om Nicasius door voor de bewoners te zorgen voor zakjes eitjes met Pasen, chocolade klokjes met Kerstmis en frisse bloemstukjes en mooie kerststukjes in de zalen van Somatiek en huiskamers van PG.

 Bovenstaand programma kon door VZN worden gefinancierd dankzij de jaarlijkse bijdragen van onze ambassadeurs, vrienden en donateurs en de incidentele schenkingen van familie van bewoners. Daarvoor mede namens de bewoners onze hartelijk dank. 

 Samen met activiteitenbegeleiding Nicasius denken we hiermee als VZN een mooi jaarprogramma te financieren waaraan de bewoners van Nicasius Somatiek en PG en de abonnementhouders van omliggende seniorenwoningen weer veel plezier zullen beleven.

 Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Vrienden Zorgcentrum Nicasius,

 
Secretaris

Rens (L.J.I .)Guitjens

Voorgaande jaren:

Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2022.
Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2021.