Jaarverslag activiteiten 2020

Hierbij geven wij graag een overzicht van de gang van zaken binnen onze stichting in 2020 en van de activiteiten voor de bewoners die we in dit jaar financieel mogelijk hebben gemaakt. Dit samen met Bumet B.V., Geldrop Hippique en Van Hoek Dakbedekking.

Organisatie:

In 2020 bestond het bestuur van stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) uit voorzitter Frans Bakermans, penningmeester Willie Rutjens en secretaris Rens Guitjens.

Het bestuur zelf vergaderde 3 keer. Ook regelmatig telefonisch overleg tussen de bestuursleden. Dit i.v.m. het coronavirus. Er werd 1 keer gezamenlijk vergaderd met de Raad van Toezicht (R.v.T) en er was een gezamenlijk bijeenkomst met de Ambassadeurs en de R.v.T. Daarnaast had het bestuur 1 keer overleg met Mevrouw M. Mulders (Miranda) Teamleider Somatiek Nicasius en Mevrouw A. van Orsouw (Anny) Teamleider PG Nicasius. Met betrekking tot realisatie van activiteiten was er frequent overleg met activiteitenbegeleiders Ragonde Geraets (Somatiek) en Nathalie.Schuurman-Briedé (PG).

Aan de activiteiten voor Somatiek werd steeds ook deelgenomen door de bewoners van Woonzorgcentrum Nicasius en de abonnementhouders. Ultimo 2020 kenden we 28 abonnementhouders.    .

Jaarprogramma 2020 Activiteiten (planning).

In overleg tussen Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) en activiteitenbegeleiding Nicasius zijn voor het komende jaar de navolgende activiteiten gepland die VZN zal financieren. Voor bewoners Somatiek van Nicasius en abonnementhouders uit omliggende seniorenwoningen (S&S) vinden de activiteiten plaats in zaal Picasso van Nicasius tenzij anders aangegeven. Activiteiten voor de bewoners PG vinden plaats binnen de eigen afdeling.

Helaas zijn alleen de vetgedrukte activiteiten doorgegaan. De andere activiteiten zijn in verband met het coronavirus niet doorgegaan. Wel zijn er een aantal activiteiten in de huiskamers van de PG georganiseerd. Hiervan zijn geen foto’s en tekst gemaakt. 

 • PG Donderdag 9 januari Bus uitstapje
 • PG Donderdag 23 Januari Hans Bloos accordeon.
 • S Vrijdag 24 januari 14.30 uur Harry Kanters The Swinging Pianist
 • PS Donderdag 30 januari Violiste Ninia Lazaar.
 • PG Donderdag 13 februari Bus uitstapje
 • S+PG Woensdag 19 februari 18.45 uur Carnaval met de Kraaienvangers.
 • PG Donderdag 5 maart Zorgpony’s Lola en Oprah.
 • S Vrijdag 6 maart 14.30 uur Tieners van Toen.
 • PG Donderdag 13 maart Bus uitstapje
 • PG Woensdag 25 maart Violiste Ninia Lazaar.
 • PG Donderdag 2 april Hans Bloos accordeon.
 • S Vrijdag 3 April "14.30 uur High tea! met Jeanne Verbeek.   
 • S+PG Vrijdag 10 april Bezoek van de Paashaas.
 • PG Donderdag 16 april Bus uitstapje
 • S Vrijdag 8 mei 14.30 uur Boeremoeske
 • PG Donderdag 14 mei Bus uitstapje
 • PG Donderdag 28 mei Bus uitstapje
 • S+PG Vrijdag 5 juni 14.30 uur wandel 3daagse fam.vd Broek.
 • PG+S Donderdag 9 juni IJs met slagroom en aardbeien +muziek van Harrie Kanters.
 • PG Dinsdag 16 juni "Violiste Ninia Lazaar.
 • S Dinsdag 16 juni Afgelast uitstapje naar museum “terug in de tijd” op de Napoleonseweg 3, in Horn
 • PG Donderdag 25 juni "Bus uitstapje
 • S+PG Vrijdag 3 juli 14.30 uur Lunch voor de bewoners BBQ muziek Gerard van Kol. Dit samen met Bumet B.V.
 • PG Donderdag 9 juli Bus uitstapje
 • PG Donderdag 6 augustus Bus uitstapje
 • S Vrijdag Augustus 14.30 uur Muziek Midlife + band
 • PG Donderdag 20 augustus Bus uitstapje
 • PG Donderdag 27 augustus Hans Bloos accordeon.
 • S+PG Zaterdag 29 augustus 14.00 uur Tocht met Traction Avant Nederland-Zuid.
 • S+PG Vrijdag 4 september 14.30 uur Midlife+band.
 • PG Donderdag 10 september Bus uitstapje
 • PG Donderdag 17 september Bus uitstapje
 • S Vrijdag 25 september 14.30 uur De Notenkraker
 • PG Woensdag 7 oktober Violiste Ninia Lazaar.
 • PG Donderdag 8 oktober Bus uitstapje
 • S Vrijdag 9 oktober 14.30 uur Ons meezingkoor Eindhoven.
 • PG Vrijdag 16 oktober Violiste Ninia Lazaar.
 • PG Donderdag 29 oktober Hans Bloos accordeon.
 • PG Donderdag 12 november "Bus uitstapje
 • S Vrijdag 13 november 14.30 uur De Golde Liesjes.
 • PG Donderdag 17 november Bus uitstapje
 • S Vrijdag 4 december "14.30 uur Sint Nicolaas viering met Kelly en Rob.
 • S+PG Zaterdag 12 december 14.30 uur Kerstviering met Lanara. Dit samen met Van Hoek Dakbedekking.
 • S+PG Donderdag 24-12 december Kerstviering.

Daarnaast stelt VZN vanuit de bijdrage van Rabobank "ClubSupport" ook budget beschikbaar aan de woensdag wandelgroep voor een maandelijkse consumptie.

VZN betaalt de benodigde materialen voor de maandelijkse bloemsier middagen.

Tot slot draagt VZN ook bij aan de sfeer in en om Nicasius door voor de bewoners te zorgen voor zakjes eitjes met Pasen, chocolade klokjes met Kerstmis en frisse bloemstukjes en mooie kerststukjes in de zalen van Somatiek en huiskamers van PG.

Bovenstaand programma kan door VZN worden gefinancierd dankzij de jaarlijkse bijdragen van onze ambassadeurs, vrienden en donateurs en de incidentele schenkingen van familie van bewoners. Daarvoor mede namens de bewoners onze hartelijk dank.

Namens bestuur Vrienden Zorgcentrum Nicasius,

Secretaris Rens Guitjens 26 januari 2021 

Voorgaande jaren:

Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2019.
Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2018.