Jaarverslag activiteiten 2019

Hierbij geven wij graag een overzicht van de gang van zaken binnen onze stichting in 2019 en van de activiteiten voor de bewoners die we in dit jaar financieel mogelijk hebben gemaakt. Dit samen met Bumet B.V., Geldrop Hippique en Van Hoek Dakbedekking.

Organisatie:

 • In 2019 bestond het bestuur van stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) uit voorzitter Peter van Lieshout, penningmeester Willie Rutjens en secretaris Rens Guitjens. Na het overlijden van Peter van Lieshout op 3 maart 2019 is door de Raad van Toezicht Frans Bakermans benaderd om voorzitter te worden. Op 3 Juli 2019 is Frans ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 • Het bestuur zelf vergaderde 6 keer. Er werd 1 keer gezamenlijk vergaderd met de Raad van Toezicht (RvT) en er was een gezamenlijk bijeenkomst met de Ambassadeurs en de RvT.  Daarnaast had het bestuur 2 keer overleg met alleen Teamleider Arie Maas (PG) vanwege ziekte van Teamleider Marlies Clermont (Somatiek). Met betrekking tot realisatie van activiteiten was er frequent overleg met activiteitenbegeleiders Ragonde Geraets (Somatiek) en Eric Crooijmans (PG).

 • Inmiddels is er na het vertrek van Teamleider Arie Maas (PG) en Teamleider Marlies Clermont (Somatiek) een nieuwe team aangetreden. Miranda Mulders (Somatiek) en Mevrouw Anny van Orsouw (PG). Ook is er naast activiteitenbegeleidster Ragonde Geraerts een nieuwe activiteitenbegeleider voor de (PG) gekomen activiteitenbegeleidster Mevrouw Nathalie Schuurman-Briedé

 • Aan de activiteiten voor Somatiek werd steeds ook deelgenomen door de bewoners van Woonzorgcentrum Nicasius en de abonnementhouders. Ultimo 2019 kenden we 30 abonnementhouders.

Activiteiten voor bewoners:               

 • Donderdag 24 januari, 14.30 uur, optreden van Familie van de Broek met zang en muziek.

 • Vrijdag 25 januari, 14.30 uur, geeft ’t Orkestje weer acte de presence.

 • Dinsdag 30 januari, 14.30 uur, optreden van Theo van de Hurk en gitaristen.

 • Woensdag 31 januari, 14.30 uur, laat violiste Ninja Lazaar haar muziek klinken.

 • Donderdag 7 februari, 14.30 uur, optreden van orgelman Jan Jansen.

 • Vrijdag 8 februari, 14.30 uur, optreden door Tieners van Toen.

 • Donderdag 21 februari, 14.30 uur, optreden van Trio Musai.

 • Woensdag 27 februari, 19.00 uur, Carnaval met de Kraaienvangers. Het waren Prinses Rina Boons en Prins Bernard van Lierop die de scepter gaan zwaaien.

 • Donderdag 21 maart, 14,30 uur, optreden familie Van de Broek. 

 • Woensdag 27 maart, 14.30 uur, optreden Theo van den Hurk met gitaristen.

 • Donderdag 28 maart, 14.30 uur, optreden violiste Ninja Lazaar.

 • Vrijdag 29 maart, 14.30 uur, optreden van ’t Akkoortje.

 • Donderdag 4 april, 14.30 uur, optreden orgelman Jan Janssen.

 • Donderdag 18 april, 14.30 uur, optreden Trio Musai.

 • Vrijdag 26 april, 14.30 uur High Tea met optreden van Tonnie Wijnands.

 • Donderdag 9 mei, 19.00 uur, optreden van accordeonist Hans Bloos.

 • Donderdag 16 mei, 14.30 uur, optreden van violiste Ninja Lazaar.

 • Vrijdag 17 mei, 14.30 uur, komt Ons Meezingkoor uit Eindhoven.

 • Vrijdag 7 juni, 14.30 uur, optreden van familie Van de Broek.

 • Donderdag 13 juni, 19.00 uur, optreden van accordeonist Hans Bloos.

 • Donderdag 27 juni, 14.30 uur, optreden orgelman Jan Jansen.

 • Vrijdag 5 juli, 14.30 uur, optreden van Stef Kupers.

 • Donderdag 18 juli, 19.00 uur, optreden van accordeonist Hans Bloos.

 • Donderdag 8 augustus, 19.00 uur, optreden van accordeonist Hans Bloos.

 • Vrijdag 9 augustus, 14.30 uur, Midzomer Tuinfeest voor alle bewoners in de binnentuin van Nicasius, met muziek van Gerard van Kol, lekker ijs en een heerlijke barbecue. Het was een geweldig feest met ± 140 deelnemers. Mede mogelijk gemaakt door Bumet B.V.

 • Donderdag 22 augustus, 14.30 uur, familie Van de Broek.

 • Zaterdag 24 augustus, 14.00 uur, tocht met Traction Avant Nederland-Zuid. Een geweldige happening. Lekker rondrijden met en stop in de Peel, koffie met gebak en terug.

 • Donderdag 5 september, 14.30 uur, optreden van violiste Ninja Lazaar.

 • Vrijdag 6 september, 14.30 uur, optreden van de Notenkrakers.

 • Donderdag 12 september, 19.00 uur, optreden accordeonist Hans Bloos.

 • Dinsdag 17 augustus, 13.00 uur dagtocht naar Dierenrijk met aansluitend een diner. Wat hebben de bewoners genoten van dit uitstapje. Ook het diner lieten ze zich goed smaken.

 • Donderdag 19 september, 14,30 uur, optreden familie van de Broek.

 • Woensdag 25 september, 14.30 uur, optreden Theo van de Hurk en gitaristen.

 • Vrijdag 27 september, 14.30 uur, optreden Trio Musai.

 • Vrijdag 11 oktober optreden van het Dommels lavenkoor.

 • Donderdag 3 oktober,19.00 uur, optreden van accordeonist Hans Bloos.

 • Zondag 13 oktober, 13.30 uur, bezoek aan de Grand Prix Dressuur in Manege Manege Meulendijks op uitnodiging van Geldrop Hippique. Een jaarlijks terugkerend evenement. Een geweldige VIP ontvangst. Een demonstratie van Anne Meulendijks, lid van het Olympisch team kon op veel applaus rekenen.

 • Woensdag 23 oktober, 14.30 uur, optreden Theo van de Hurk en gitaristen.

 • Donderdag 14 november, 14.30 uur, optreden Trio Musai.

 • Vrijdag 15 november, 14.30 uur, optreden van de Rooise Dommelklanken.

 • Donderdag 28 november, 14.30 uur, optreden van orgelman Jan Jansen.

 • Vrijdag 29 november, 14.30 uur, optreden van orkest Da Capo 85.

 • Dinsdag 3 december, 14.30 uur, Sinterklaasviering met muziek van Hettie in zaal Rubens. Tevens een aangepaste viering met accordeonist Hans Bloos binnen de afdeling PG. Natuurlijk is er voor ieder wat lekkers en brengt de Sint ook cadeaus. Beide vieringen worden mede mogelijk gemaakt door Bumet B.V.

 • Zaterdag 14 december, 14.30 uur, kerstconcert door combo en koor Lanara voor bewoners, vrijwilligers, en mantelzorgers in de grote zaal van 't Perron, mede mogelijk gemaakt door Van Hoek Dakbedekkingen.

 • Zondag 15 december, 10.30 uur, mini kerstconcert door de blazers groep van de Fanfare St Nicasius in de binnentuin van Nicasius.

Voorts word er dit jaar weer 20 tochtjes gepland met een taxibusje waaraan steeds 6 bewoners kunnen deelnemen. VZN financiert de koffie/thee met gebak en draagt voor 2/3 bij in de taxikosten.

Daarnaast stelt VZN vanuit de bijdrage van Rabobank " Rabo ClubSupport " ook budget beschikbaar aan de woensdag wandelgroep voor een maandelijkse
consumptie.

VZN betaalt de benodigde materialen voor de maandelijkse bloemsier middagen. 

Tot slot draagt VZN ook bij aan de sfeer in en om Nicasius door voor de bewoners te zorgen voor zakjes eitjes met Pasen, chocolade klokjes met Kerstmis en frisse bloemstukjes en mooie kerststukjes in de zalen van Somatiek en huiskamers van PG.

Bovenstaand programma kan door VZN worden gefinancierd dankzij de jaarlijkse bijdragen van onze ambassadeurs, vrienden en donateurs en de incidentele schenkingen van familie van bewoners. Daarvoor mede namens de bewoners onze hartelijk dank.

Samen met activiteitenbegeleiding Nicasius denken we hiermee als VZN een mooi jaarprogramma te financieren waaraan de bewoners van Nicasius Somatiek en PG en de abonnementhouders van omliggende seniorenwoningen weer veel plezier zullen beleven.

Namens bestuur Vrienden Zorgcentrum Nicasius,

Rens Guitjens
10 januari 2020

 

Voorgaande jaren:

Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2018.

Bekijk hier het jaarverslag activiteiten van 2017.